Castrol AIRCOL PD 46 - Kompressor olie

Produkt fordele

  • Gode viskositetsegenskaber.
  • Fremragende vandudskillelsesegenskaber, gør det muligt for kondens at nemt adskilles fra olien, hvilket minimerer risiko for emulsioner, der kan blokere olieseparatorelementet.
  • Forhindrer korrosion ved drift under fugtige forhold.
  • Fremragende koalescerende egenskaber betyder lidt overførsel af olie i luftstrømmen.
  • Tendenser med lav aflejring danner forlængelser af olieudskiftningsintervaller og giver længere luftfilterlevetid, hvilket bidrager til en reduktion i vedligeholdelsesomkostninger.
  • God termisk stabilitet, lav flygtighed og lav kulstofdannelse reducerer risikoen for brand og eksplosion.

Produktbeskrivelse

Aircol PD 46 er velegnet til olieoverflydede roterende kompressorer, mens Aircol PD 68 og 100 ville være egnet til smøring af krumtaphuset og cylindrene i frem- og tilbagegående kompressorer.

Produktkrav
Aircol PD-kvaliteter opfylder kravene i:

  • Atlas Copco (2000 timers olie).
  • Compair.