Castrol AIRCOL PD 100 kompressor olie

Fordele

  • Gode viskositetsegenskaber.
  • Fremragende vandudskillelsesegenskaber, gør det muligt for kondens at nemt adskilles fra olien, hvilket minimerer risiko for emulsioner, der kan blokere olieseparatorelementet.
  • Forhindrer korrosion ved drift under fugtige forhold.
  • Fremragende koalescerende egenskaber betyder lidt overførsel af olie i luftstrømmen.
  • Tendenser med lav aflejring danner forlængelser af olieudskiftningsintervaller og giver længere luftfilterlevetid, hvilket bidrager til en reduktion i vedligeholdelsesomkostninger.
  • God termisk stabilitet, lav flygtighed og lav kulstofdannelse reducerer risikoen for brand og eksplosion.

 

Produktbeskrivelse

Aircol PD 68 og 100 er egnet til smøring af krumtaphuset og cylindrene i frem- og tilbagegående kompressorer.

Produktkrav
Aircol PD-kvaliteter opfylder kravene i:

  • Atlas Copco (2000 timers olie).
  • Compair.